Feeds:
نوشته
دیدگاه

Posts Tagged ‘دکتر شاهرخ شاهپرویزی’

عمده این کتاب ها دسترنج دیگران هستند که او آنها را به نام خود منتشر می کند.

هرچه باشد او استاد اخلاق ا ست. تاریخچه همه این کتاب ها را آپلود خواهم کرد.

– جهان ، بهترین مشاور ازدواج ( این کتاب بیشتر دربر دارنده مطالب مربوط به دوره های خودشناسی است که البته به گفته خود دکتر ، وزارت ارشاد بعضی از قسمت های آن را حذف کرده است. )- تالیف دکتر شاه پرویزی

2- یوگا برای کودکان و نوجوانان ( این کتاب ترجمه است ) – ترجمه دکتر شاه پرویزی

3- روانشناسی رازهای کودکی ( ترجمه ) – ترجمه دکتر شاه پرویزی

4- پاکان در قرآن – تالیف دکتر شاه پرویزی

5- گزیده های معنوی از مثنوی مولوی – تالیف دکتر شاه پرویزی

6- کتاب کوچک از عارفان بزرگ ( این کتاب به طور محدودی چاپ شد و پس از مدتی ، دیگر تجدید چاپ نگردید ، دلیل آن را بعدا خواهید دانست)- تالیف شاهرخ شاه پرویزی

7-کتاب  کوچک خرد – تالیف شاهرخ شاه پرویزی

8- کتاب کوچک زندگی – تالیف شاهرخ شاه پرویزی

9- کتاب کوچک پن ناب  – تالیف شاهرخ شاه پرویزی

10-کتاب  کوچک حکمت – تالیف شاهرخ شاه پرویزی

11- کتاب کوچک اخلاق – تالیف شاهرخ شاه پرویزی

12-کتاب کوچک گذری بر مرگ گذرا – تالیف شاهرخ شاه پرویزی

13-کتاب  بینش آرامش  و  آرامش بینش– تالیف شاهرخ شاه پرویزی

14- قله ها و دره ها ( ترجمه ) – ترجمه شاهرخ شاه پرویزی و امید پرتو

15- از هر سخن ( به تازگی منتشر شده است و به زودی جلد دوم آن نیز منتشر خواهد شد ) – تالیف شاهرخ شاه پرویزی

16- پارادکس زمان ( ترجمه ) شاهرخ شاه پرویزی و طلوع ملا باشی

Shahparvizi

Read Full Post »

دکتر شاهرخ شاهپرویزی فرزند انوشیروان ، متولد سال 1347 در شهر تهران است.

 پدرش اهل گرگان و مادرش اهل خوی می باشد.

 وی دارای همسر و دو فرزند است.

 وی دارای مدرک دکترای حرفه ای از دانشگاه اراک است. پس از فراغت از تحصیل در سال 1376 در تهران به تدریس دوره هایی موسوم به خودشناسی مشغول شد.

 دوره های آموزشی وی که مبتنی بر اطلاعات وسیع و جدید علمی و مذهبی بود به سرعت توجه طیف جوان تهران را به خود جلب کرد. با این حال تغییر مکان های متعدد دکتر شاهپرویزی به دلایلی که بعدا ذکر خواهد شد موجب می گردید که همواره این سوال در ذهن پیش آید که “دکتر شاهپرویزی کجاست؟”

Read Full Post »